Spelberoende

undvik spelberoendeEnligt statistik från Folkhälsomyndigheten finns det cirka 165 000 personer som har spelproblem i Sverige. Trots detta är den gällande lagstiftningen inte särskilt tydlig, och som problemspelare – eller som anhörig till någon som har problem med sitt spelande – kan det vara svårt att få den behandling och det stöd från kommun och landsting som man har rätt till. Dessutom varierar resurserna och möjligheten att få behandling beroende på var i landet man är bosatt.

Generellt sett är möjligheten att få adekvat hjälp av öppenvården större i storstadsregionerna än i resten av landet, men det finns undantag och det pågår ett förändringsarbete. På nationell nivå finns Socialstyrelsen som sedan år 2012 har ansvar för att fördela pengar till de regionala kompetenscentra som byggdes upp av Folkhälsomyndigheten innan år 2012.

Eftersom vi fortfarande vet så lite om spelmissbruk / spelberoende / patologiskt spelande vet vi också lite om vilka behandlingar som är mest effektiva. Dessutom finns det givetvis individuella variationer – en behandling som fungerar klockrent för en spelare kan vara helt fel för en annan.

Två exempel på behandlingsmetoder som används i Sverige är kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Metoderna kan användas enskilt eller i kombination med varandra. Båda har utvärderats och har vetenskapligt stöd. KBT och MI mot spelmissbruk finns bland annat tillgängligt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Parbehandling och familjebehandling för par/familjer där någon är spelberoende finns tillgänglig i vissa delar av Sverige, men långt ifrån alla.

Att använda sig av medicin för att behandla spelmissbruk är ovanligt i Sverige. Utomlands pågår för närvarande studier där man försöker ta reda på effekten av bland annat antidepressiva mediciner, antipsykotiska mediciner och stämningsstabiliserande mediciner på patienter som lider av spelmissbruk.

Nationella Stödlinjen – det spelar ingen roll var du bor och du får vara anonym

Vårt råd är att man i första hand vänder sig till Nationella stödlinjen. Därefter kan man se över vilka möjligheter som finns att få hjälp från kommunen eller landstiget. Detta gäller både spelare och anhöriga.

Nationella stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet och Stockholms läns landsting, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Att få hjälp av stödlinjen är gratis och det spelar ingen roll i vilken kommun du bor. Man får vara anonym.

Kontaktinformation för Nationella Stödlinjen:

  • Telefonnumret är 020-81 91 00. Telefonen är bemannad vardagar klockan 09:00-21:00.
  • Om du går till Nationella Stödlinjens sajt kan du öppna ett fönster för livechatt. Livechatten är bemannad vardagar klockan 09:00-21:00.
  • E-postadressen till Nationella Stödlinjen är info@stodlinjen.se.

Hjälp från kommunen du bor i

spelberoendeEnligt Socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen ett långtgående ansvar för att förebygga och motverka missbruk av substanser, till exempel alkohol och narkotika. Däremot nämns inte spelmissbruk i lagen, vilket ofta tolkas som att kommunen inte har något särskilt ansvar att sörja för behandlingen av spelberoende.

Värt att veta är dock att Regeringsrätten i en dom har slagit fast att rätt till behandling enligt Socialtjänstlagens 4:e kapitel, första paragrafen, ändå under vissa omständigheter kan föreligga för den som är spelberoende och behöver få behandling.

Bistånd till så kallad spelberoendebehandling kan dock utgå om de allmänna förutsättningarna för bistånd föreligger främst att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt”. – RÅ 2005 ref.51

Hjälp från ditt Landsting

Hälso- och sjukvårdslagen stipulerar att Landstigen har ansvar för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar. För att få hjälp av Landstiget krävs att spelproblemet är så pass allvarligt att det uppfyller de diagnoskrav för patologiskt spelande som återfinns in DSM IV. Då kan man få hjälp av sjukvården. I de flesta Landsting är det den psykiatriska vården som ansvarar för behandling av patologiskt spelande.

Skuldrådgivning & Skuldsanering

Spelmissbruk leder lett till en kaotisk privatekonomisk situation. Det är lockande att låna pengar för att kunna fortsätta spela, och det är också lätt att spela bort pengar som borde ha använts till att betala räkningar. Det finns också gott om exempel på spelberoende personer som börjat begå brott för att finansiera sitt missbruk, och därmed också dragit på sig böter, skadeståndskrav, med mera.

När man försöker ta sig ur sitt spelmissbruk är det en bra idé att besöka kommunens skuldrådgivare för att få hjälp med att reda ut situationen. Att både behöva slåss mot sitt spelberoende och samtidigt försöka överleva i ett ekonomiskt kaos är mycket stressande. Det blir lockande att spela för att, åtminstone för en stund, slippa tänka på kaoset.

Om man tar emot skuldrådgivning, och till exempel får hjälp med att ordna realistiska avbetalningsplaner för de skulder man har, kan man frigöra kraft som man kan använda för att bättre slåss mot själva beroendet.

Alla svenska kommuner har en lagstadgad skyldighet att erbjuda gratis skuldrådgivning för alla privatpersoner som är folkbokförda i kommunen.

En skuldrådgivare kan inte få din skuld att försvinna i ett trollslag, men du kan få hjälp med att prioritera i vilken ordning du bör betala av skulderna, hjälp med att ordna avbetalningsplaner, hjälp med att försöka förhandla ned storleken på skulderna, med mera.

Om du uppfyller Skuldsaneringslagens krav kan du ansöka om skuldsanering. Skuldsanering innebär att du lever på existensminimum under ett visst antal år (vanligen 5 år) och betalar av så mycket som möjligt på sina skulder. När skuldsaneringsperioden är över är du inte längre skyldig att betala av något mer på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Kommunens skuldrådgivare kan hjälpa dig med din ansökan.

Telefonnummer till Spelberoendes förening

Spelberoendes förening i Borlänge0706 – 40 03 74
Spelberoendes förening i Göteborg031 – 704 14 41
Spelberoendes förening i Halmstad070-301 11 85
Spelberoendes förening i Luleå073-8130039
Spelberoendes förening i Malmö040-211 081
Spelberoendes förening i Norrköping011-18 48 53 och 073-704 54 04
Spelberoendes förening i Piteå0736 – 36 97 56
Spelberoendes förening i Staffanstorp0725-30 46 46
Spelberoendes förening i Stockholm08-741 26 94
Spelberoendes förening i Sundsvall072 – 711 57 31 och 0730 – 27 15 28
Spelberoendes förening i Västerås021 – 14 98 66
Spelberoendes förening i Östersund070 – 653 76 49