Korträkning i blackjack

blackjackAtt räkna kort i blackjack innebär att man försöker hålla ordning på vilka kort som redan använts, för att bättre kunna avgöra vilka kort som återstår i leken eller lekarna. På så vis har man mer information till sitt förfogande när man fattar beslut om vid vilket bord man ska spela, hur man ska satsa, när man ska ta kort och när man ska stanna. Även val rörande dubbling, splitt, surrender och försäkring kan påverkas av den information man har om kvarvarande kort, och kan få en spelare att överge sin normala blackjack strategi (till exempel basic strategy).

I filmer, böcker och teveserier visas korträkning ofta som en snabb metod för att bli rik i casinot, men i verkligheten tenderar det att vara både tidskrävande och kräva en hel del arbete för att man ska gå plus över tid. Däremot behöver man definitivt inte vara något matematiskt geni för att framgångsrikt använda sig av korträkning. Det finns flera enkla metoder att tillämpa som inte kräver mer än grundläggande kunskaper i plus och minus.

När kan man skaffa sig en fördel genom att räkna kort?

Det är inte någon vits att ägna sig åt korträkning vid blackjackbord där det finns en automatisk blandningsmaskin som dealern kontinuerligt fyller på med de använda korten. Korträkning bygger på att hålla koll på vilka kort som används för att kunna avgöra vilka som finns kvar, och det fungerar ju inte när dealern hela tiden stoppar tillbaka de använda korten så att de kan dyka upp på nytt i spelet.

När man spelar i ett vanligt nätcasino på internet är det ingen vits att ägna sig åt korträkning, eftersom det är en slumpgenerator som avgör vilka kort som hamnar på bordet. Även om sex stycken hjärter ess dök upp i förra spelomgången kan ett hjärteress dyka upp i nästa spelomgång, eftersom slumpgeneratorn inte tar hänsyn till tidigare spelomgångar.Om du däremot hittar ett livecasino på internet som använder sig av riktiga kortlekar och som inte har någon blandningsmaskin kan det vara idé att använda sig av korträkning där.

Tänk på att många casinon försöker motarbeta korträkning genom att aldrig låta dealern dela ut samtliga kort. Låt oss till exempel ponera att du spelar blackjack vid ett bord som använder sig av sex stycken kortlekar. Dealern blandar ihop de sex kortlekarna och placerar dem i den så kallade skon, den speciella ask som hon sedan drar kort ur. Innan hon stänger skon sticker hon in ett särskilt plastkort nära slutet av skon. Spelet pågår sedan tills detta plastkort kommer ut ur skon. Då måste dealern blanda om alla korten, så snart innevarande spelomgång är över. Hon får inte påbörja en ny spelomgång efter att markeringskortet har kommit ut ur skon.Genom att sätta markeringskortet ganska långt ifrån slutet av skon gör dealern det svårt för korträknarna. Om dealern placerar markeringskortet nära slutet, till exempel så att bara 10% av korten återstår bakom markeringskortet, är det bra för korträknarna. När dealern börjar närma sig markeringskortet kommer en stor del av korten redan att ha delats ut och en skicklig korträknare har god koll på vad som återstår.

Om dealern däremot placerar markeringskortet så att till exempel 30% av korten ligger bakom markeringskortet innebär det att värdet av korträkning minskar rejält.

Hur fungerar korträkning i blackjack?

Att räkna kort i blackjack innebär att man håller koll på vilka kort som redan använts, för att bilda sig en uppfattning om vilka kort som återstår i skon (lådan som dealern drar korten ur). Eftersom det är väldigt svårt att minnas samtliga kort som använts brukar de flesta korträknare inrikta sig på vissa kort som de anser vara viktigare än andra.

Att rökna kort

Att räkna kort är baserat på att ge olika kort olika värden och fortlöpande hålla reda på totalsumman. Totalsumman avgör lekens värde och därigenom hur mycket du bör satsa.

Låt oss till exempel ponera att du spelar vid ett blackjackbord där dealern har blandat ihop åtta kortlekar och lagt i skon. Spelet börjar och du håller hela tiden koll på essen. Efter en stund har 20 ess landat på bordet. Eftersom de bara finns 4 x 8 = 24 ess totalt i åtta kortlekar vet du nu att endast fyra ess återstår i skon. Du har alltså inte koll på samtliga kort, men du vet hur det ligger till med essen. Ess är förstås av särskilt intresse eftersom det är omöjligt att få blackjack utan ess.

De flesta enkla system för korträkning fokuserar på ess och kort som är värda tio poäng, eftersom det är vad som krävs för blackjack. Det finns även enkla system som fokuserar på ess + något kort som anses vara dåligt för spelarna, till exempel fyror eller femmor.

Värt att tänka på vid blackjackbordet

Här är några tips på faktorer som kan vara bra att känna till för den som vill börja ägna sig åt korträkning vid blackjackbordet.

 • Om många små kort har använts innebär det att få små kort återstår i skon. En sådan sko brukar ses som gynnsam för spelarna, och många korträknare höjer sin insatser eller spelar fler händer per spelomgång när de vet att det är ont om små kort i skon.
 • Brukar du försäkra din hand när du spelar blackjack? I de flesta casinon erbjuds spelarna att köpa försäkring när dealerns första kort är ett ess. Försäkringen betalar ut om dealern får blackjack.Rent matematiskt är det normalt en dålig idé att försäkra sin hand, men om man räknar kort kan det uppstå situationer då man bör bryta denna regel. Om du vet med dig att skon har proportionellt många kort värda tio poäng kvar kan det vara idé att försäkra din hand, eftersom chansen för att dealern ska få en tia och fullborda sin blackjack ökar ju större andel av skon som består av tiopoängare.Det samma gäller att acceptera jämna pengar på sin blackjack eller ge upp sin hand (surrender) i casinon där detta är tillåtet.
 • Om en sko är rik på tiopoängare är dealern mer benägen att gå över (”bli tjock”) än vad spelarna är. Detta beror på att spelarna är fria att välja själva, och till exempel kan stanna på 12 poäng om de misstänker att nästa kort är en tiopoängare. Dealern måste däremot följa strikta regler för när hon tar kort och när hon stannar. Det är mycket vanligt att dealern måste ta kort så länge hennes hand är 16 poäng eller lägre.På grund av detta brukar en sko som är rik på tiopoängare räknas som en bra sko för spelarna och få korträknare att höja sina insatser eller spela fler händer.
 • Det är mycket vanligt att casinon tillåter att man dubblar sin insats efter att man har fått se sina två första kort när man spelar blackjack. I vissa casinon kan man dubbla vilken hand som helst, medan andra bara tillåter dubbling av vissa händer.Den som räknar kort kan använda informationen om återstående kort i skon för att avgöra om insatsen bör dubblas eller ej. Om man till exempel har fått 4 + 5 som starthand är det mer lockande att dubbla om man vet att skon är rik på tiopoängare, än om man vet att den är fattig på dessa kort.
 • När en spelare vinner med en blackjack blir betalningen 3:2 istället för 1:1 ( så vida man inte spelar någon specialversion av blackjack). När dealern vinner med en blackjack får banken inte några extra pengar, utan får bara ta spelarnas insatser precis som vanligt. För spelaren är det alltså bättre att vinna med en blackjack än att vinna med till exempel 20 poäng. För dealern är det däremot ingen skillnad på att vinna med en blackjack och att vinna med en hand värd 20 poäng.På grund av ovanstående brukar en sko som är rik på ess och tiopoängare anses vara bättre för spelaren än för dealern. Korträknare kan använda denna information för att justera sina satsningar.

System för korträkning i blackjack

rakna kortFör att göra det enklare att hålla koll när man räknar kort i blackjack har flera olika system skapats. Här är några exempel på välkända system för korträkning i blackjack:

 • Hi-Lo
 • Hi-Opt
 • Ace-Five
 • Zen Blackjack System
 • Revere Blackjack System
 • Knock-Out och vidareutvecklingar av Knock-Out
 • Wong Halves
 • Omega

Vissa system är mycket enkla, till exempel Hi-Lo och Ace-Five, medan andra är mer komplicerade. Ett exempel på ett system som är komplicerat, och som förser spelaren med mycket detaljerad information, är Wong Halves.

De flesta system bygger på att man ger olika kort olika poäng. Ett system kan till exempel bygga på att kort som anses vara negativa för spelaren ges minuspoäng medan kort som anses vara bra för dealern ges pluspoäng. Den som räknar kort kan därmed skaffa sig en övergripande idé om hur ”bra” en sko är för spelaren. Vissa system kräver att man uppskattar ungefär hur många kort som återstår i skon, och sedan sätter poängvärdet i relation till detta.

Spelare som är bra på att hålla mycket information i huvudet samtidigt kan kombinera flera olika system. De kan till exempel använda sig av ett avancerat system för korträkning samtidigt som de separat håller koll på exakt hur många ess som gått.

Vilket system är bäst för att räkna kort?

system for kortrakningFörenklat kan man säga att det bästa systemet för korträkning är det man klarar av att använda i praktiken. Om man väljer något av de avancerade systemen och sedan inte klarar av att använda det korrekt vid blackjackbordet är det inte till någon nytta alls, och kan till och med göra att man förlorar mer pengar över tid än om man hade hållit sig till vanlig basic blackjack-strategi utan korträkning. Det är därför bäst att vara ärlig mot sig själv. Är du beredd att lägga ned mycket tid och energi på att lära dig använda ett komplext system? Eller är ett enkelt system för korträkning bättre för dig?

Komplexa system ger mer detaljerad information och är därför bättre, men de är också mer riskfyllda eftersom de är mer krävande och det är enklare att råka göra fel när man ägnar sig åt något så pass komplicerat som ett avancerat blackjacksystem för korträknare. Eftersom det hela tiden handlar om så små marginaler när man spelar blackjack kan några enstaka misstag helt radera det lilla statistiska övertag du försöker skaffa dig genom att räkna kort.

Oavsett om du väljer ett enkelt eller avancerat system rekommenderar vi att du övar genom att spela blackjack för gratispengar. Det finns idag massor av nätcasinon att välja mellan där du kan spela blackjack gratis för låtsaspengar. Du kommer inte att ha något nytta av korträknandet när du spelar mot en slumpgenerator, men du får möjlighet att öva in ett korträkningssystem ordentligt och kombinera med med en blackjackstrategi så att du verkligen vet vad du gör när du väl börjar spela blackjack med riktiga pengar. Det är mycket bra att ha system och strategier i ryggmärgen så att man kan undvika nybörjarmisstagen när man spelar om riktiga pengar.

Systemet Ace-Five

Ett exempel på ett enkelt och populärt system för korträkning i blackjack är Ace-Five. Det går snabbt att lära sig och är enkelt att använda sig av vid blackjackbordet. Det är inte lika bra som mer avancerade system, men ger dig en fördel jämfört med att inte räkna kort alls. Rätt använt kan Ace-Five göra så att banken förlorar sitt statistiska övertag och det istället blir spelaren som har oddsen på sin sida. Ace-Five används ihop med basic blackjack-strategi, som om du inte känner till denna strategi bör du lära dig den innan du går vidare till Ace-Five.

Anledningen till att Ace-Five är så enkelt att använda är att du bara behöver hålla ordning på ess och femmor. Ess i skon anses vara mycket fördelaktiga för spelaren, medan femmor i skon anses vara mycket negativa för spelaren. Det är därför Ace-Five fokuserar på just dessa kort. Ace-Five finns i lite olika varianter, men samtliga har fokus på just ess och femmor, därav namnet.

 1. När du använder sig av systemet Ace-Five startar på du på 0 poäng.
 2. Varje gång du ser ett ess drar du bort en poäng.
 3. Varje gång du ser en femma lägger du till en poäng.
 4. Ju högre poängsumma, desto bättre är kvarvarande kort i skon för spelaren. Korträknare brukar använda den informationen för att anpassa storleken på sina satsningar. Exakt hur man bör göra råder det förstås delade meningar om. En populär metod är att dubbla insatsen så snart poängen når +2 eller högre. Ju högre poäng, desto högre satsningar. Om poängen går ned under +2 reducerar man satsningen eller tar en paus i spelandet.

Risker med korträkning

blackjackVissa casinon ogillar korträknare och använder till och med speciella register för att hålla dem borta från borden, medan andra har en mer avslappnad inställning. MGM Studios var till exempel med och finansierade filmen 21, en film som handlar om en grupp spelare som tillsammans använder sig av korträkning för att vinna stora pengar vid blackjackborden. Genom att se filmen kan man bland annat lära sig en del om grundläggande korträkning, men detta var inget som bekymrade MGM Studios, trots att MGM även äger MGM Mirage och flera andra casinon. Hos MGM insåg man att en film som 21 fungerar som en reklampelare för casinobranschen och att stora skaror spelare kommer att försöka sig på korträkning vid blackjackborden utan att gå plus över tid.

Eftersom det finns casinon som fortfarande ogillar korträknare – åtminstone om de vinner – är det bäst att vara diskret med sitt korträknande för att inte dra onödig uppmärksamhet till sig. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att lära sig hur man räknar kort i huvudet utan hjälp av penna, papper eller andra redskap. I USA finns det flera domar som fastslår att korträkning utan redskap är lagligt, men det hindrar förstås inte casinon från att neka dig inträde om de anser att du vinner för mycket vid borden. Casinon är privata etablissemang och så länge de inte bryter mot någon diskrimineringslagstiftning är de fria att själva välja om de vill hålla vissa personer ute.

En av de största riskerna med att räkna kort är dock inte att bli utkastad från ett casino utan att övervärdera hur stor fördel korträknandet ger och därför förlora mycket pengar. Korträkning i kombination med en lämplig blackjackstrategi kan ge dig ett litet statistiskt övertag vid blackjackbordet, men det handlar om väldigt små marginaler. Man kan behöva omsätta en hel del pengar för att gå plus över tid och detta tar förstås även en hel tid tid i anspråk. Även skickliga korträknare råkar ut för spelsessioner när de helt enkelt har otur och går back. Detta gäller också grupper av personer som samarbetar, och som drar in mycket stora belopp gemensamt över tid.